Millennium

Nu zelfs in NRC Handelsblad (30 december) het jaar 2000 gelijkgesteld wordt aan het begin van het derde millennium, nog maar eens 'de sigarendoos'. Een eeuw is een doos met honderd sigaren. Zijn ze alle honderd op, dan begin je aan de volgende doos/eeuw. Als je twintig dozen en dus tweeduizend sigaren op hebt, begin je aan je 2001ste: dit is de eerste van de 21ste doos. Enzo is het jaar 2001 het eerste van de 21ste eeuw en daarmee van het derde millennium.

    • H.C. Deinema