Inflatie Rusland daalt tot laagste punt in vier jaar

MOSKOU, 5 JAN. De prijsstijgingen in Rusland die de bevolking de laatste jaren hard hebben getroffen, zijn de afgelopen maand teruggevallen tot het laagste peil in vier jaar.

Het staatscomité voor de statistiek heeft gisteren bekendgemaakt dat de inflatie in december is gedaald tot 3,2 procent. Dat is het laagste niveau sinds Moskou in 1991 overschakelde van een centraal geleide planeconomie naar een markteconomie.

Het cijfer is duidelijk lager dan onafhankelijke economen hadden verwacht. Zij hadden erop gerekend dat de kredietverstrekking van de regering in de aanloop naar de parlementsverkiezingen vorige maand juist zou leiden tot een stijging van de inflatie. Het record ligt echter duidelijk boven het inflatiepeil waarop de regering mikte. Moskou had in ruil voor miljardenkredieten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toegezegd de inflatie terug te zullen dringen tot 1 procent op maandbasis.

Inflatiebestrijding blijft tot de hoogste prioriteiten behoren, zei minister van economische zaken, Jevgeni Jasin, gisteren in een toelichting. “Inflatie is de grote dief in de zakken van elke familie, vooral die met lage inkomens”, zei Jasin. Jasin wilde duidelijk maken dat de mogelijke aanpassingen van het regeringsbeleid niet betekent dat het economische programma in zijn essentie wordt aangepast.

Vorige maand kwamen de communisten als winnaar uit de bus kwamen bij de parlementsverkiezingen. Voor verscheidene regeringsfunctionarissen was dat aanleiding voor suggesties om concessies te doen aan het ongenoegen van de bevolking over de sociale gevolgen van het strakke monetaire beleid. President Jeltsin kondigde eind december een zuivering aan onder het personeel van de ministeries van financiën en economische zaken, die gelden als het meest hervormingsgezind. De formulering “het ontslag van saboteurs” deed daarbij formuleringen denken aan Sovjet-tijden, toen 'saboteurs' verantwoordelijk werden gesteld voor alles wat niet klopte, van technische tekortkomingen tot de mislukking van vijfjarenplannen.

Een van de doelwitten daarbij leek de hervormingsgezinde Jasin, die ondanks zijn deskundigheid als econoom geldt als een politiek lichtgewicht. Jasin zei gisteren dat de regering met de verkiezingsnederlaag lijkt te boeten voor het hervormingsbeleid, maar hij wees op de erfenis van de economische situatie bij het begin van de overgang. Er is geen serieus alternatief voor de koers die we volgen, zo herhaalde hij het regeringstandpunt. “We stellen verscheidene maatregelen voor, die succesvolle economische ontwikkelingen mogelijk moeten maken”, zei Jasin.

De geldontwaarding is in de loop van het afgelopen jaar afgenomen. In januari werden de Russen nog geconfronteerd met prijsstijgingen van 17,8 procent. In november was dat 4,5 procent. De daling is het gevolg van een strak monetair beleid, waarbij de subsidies aan staatsbedrijven werden verminderd en de centrale bank stopte met het bijdrukken van geld voor het verkleinen van het overheidstekort.

Voor dit jaar verwacht Jasin een verdere daling van de inflatie. In het eerste kwartaal zullen de prijsstijgingen rond 3 tot 4 procent liggen voor ze afnemen tot 2 procent in het tweede kwartaal. Daarna moet de inflatie minder dan 1 procent terecht komen.

De inflatie op jaarbasis zal in 1996 op 55 procent uitkomen, na 131 procent in 1995, aldus Jasin. In het eerste jaar van de economische hervormingen kregen de Russen prijsstijgingen van ruim 2000 procent te verwerken. Het reële inkomen van de Russen is het afgelopen jaar met 8 procent achteruitgegaan. Maar dat zal de regering dit jaar proberen goed te maken, zo zei Jasin. (Reuter)