Help

De wind probeert een lied op mij te spelen.

Er valt geen zin of woord in te ontdekken.

Ik ben gestemd, mijn snaren zijn met velen

Maar god noch duivel weet ik te playbacken.

Mijn boodschap klinkt als uit de hals van gekken.

Ik ben de nieuwe brug. En bij elkaar

Kan ik de beide oevers niet betrekken.

Wat hier aanwezig is blijkt ook al daar.

Het nieuwste daar verschilt in niets van hier.

Hoor, in mijn draden suist het als bezeten.

Er is geen overdracht. Het helpt geen zier.

Ik loop van niets naar niets. Ik ben vergeten

Een brug te zijn over de doodsrivier

Met aan de overzijde echte kreten.

    • Gerrit Komrij