Gaswinning zit volgens Nogepa in structurele crisis

DEN HAAG, 5 JAN. Vorig jaar zijn op het Nederlandse deel van de Noordzee slechts negen exploratieboringen naar gas- en olievoorkomens verricht. De “bijzonder geringe activiteit op de Noordzee is kenmerkend voor de structurele crisis waarin de gaswinningsactiviteiten op het Nederlandse Continentaal Plat in de afgelopen jaren terecht zijn gekomen”.

Dit zegt Nogepa, de organisatie van olie en gasbedrijven die in Nederland actief zijn met de exploratie en produktie van gas en olie. Deze crisis staat los van de nieuwe gegevens over grotere gasreserves die nog in de grond zitten.

Het aantal exploratieboringen in 1995 was nog lager dan in 1994, toen al sprake was van een historisch dieptepunt van de exploratie-activiteiten op de Noordzee. Het aantal exploratieboringen is volgens Nogepa indicatief voor de geringe belangstelling van gaswinningsbedrijven voor het Nederlandse mijnbouwklimaat. Niet elke exploratieboring leidt tot een technisch winbare gas- of olievondst, en van de technisch winbare reserves is slechts een gering deel ook economisch te produceren.

Nogepa verwacht dat het niveau van nieuwe exploratie-activiteiten ook dit jaar laag blijft omdat de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het werk te stimuleren, pas ver in de volgende eeuw effect zullen hebben.