Foto

Foto: CAPELLE A/D IJSSEL - Leden van de Molukse ordedienst Parang Salawaku flankeren tijdens de uitvaartdienst het lichaam van ir. J.A. Manusama, die vorige week overleed. Vanmiddag had in Den Haag de crematie plaats. (Foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel) Pagina 2