Dr. J.T.M. Walraven

Aan dr. J.T.M. Walraven (48), hoogleraar experimentele fysica aan de Universiteit van Amsterdam, is de Descartes-Huygens Prijs toegekend. De prijs is ook uitgereikt aan de Fransman dr. M. Devoret (42), die als onderzoeker in de quantumfysica werkzaam is bij het Commissariat à l'Energie Atomique in Sarclay. De prijs is een gezamenlijk initiatief van de Franse regering en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en dit jaar voor het eerst toegekend. De prijs bestaat uit een gastonderzoekschap van een half jaar in een Nederlands dan wel een Frans onderzoekinstituut.