De brug terug

De smalle stalen brug over het water

Voerde van Tilburg, mijn geboortegrond

Naar Amsterdam, waar ik de wereld vond:

Mijn vrouw, mijn huis, mijn werk voor het theater

Zo was de Waal voor mij de Hellespont

Heel langzaam werd de smalle schoolverlater

Een man in bonis, die steeds obstinater

Betoogde dat zijn jeugd niet meer bestond

Verwijtend komt het heimwee op me af:

Ga terug! Waar ben je al die tijd gebleven?

Maar ach, mijn ouders liggen in hun graf

De lindeboom is weg, de kloof te groot

De oude brug bracht mij het volle leven

De nieuwe brug loopt onmiskenbaar dood

    • Ivo de Wijs