Begrotingscrisis legt visumverstrekking VS bijna volledig stil

ROTTERDAM, 5 JAN. De begrotingscrisis in de Verenigde Staten heeft de visumverstrekking in Nederland voor reizigers naar Amerika zo goed als stilgelegd. Het Amerikaanse consulaat heeft slechts vier visa afgegeven in de drie weken tijd sinds de consulaire werkzaamheden op 16 december zijn stilgelegd.

Dat melden bronnen bij het Amerikaanse consulaat vandaag. Het consulaat spreekt in een persbericht over “een situatie zonder precedent”. Onder normale omstandigheden geeft het consulaat dagelijks honderd visa af. Overigens hebben Nederlandse toeristen en zakenmensen die voor korte tijd naar de VS reizen geen visum nodig.

De aanhoudende impasse over de nieuwe begroting tussen het Witte Huis en het Congres heeft tot sluiting van veel Amerikaanse overheidsinstellingen geleid doordat er geen geld meer beschikbaar is voor activiteiten van de diensten en voor het betalen van de salarissen van de ambtenaren.

Het consulaat geeft alleen visa af in noodgevallen. Een aantal van de vier verstrekte visa betreft personen die om medische redenen in de VS moeten zijn. Aanvragen voor visa worden alleen per fax aangenomen.

Vooral Nederlanders met langdurige arbeidscontracten, studenten die voor langere tijd aan Amerikaanse universiteiten willen studeren en Nederlandse kunstenaars kunnen, wegens het niet verstrekken van geldige papieren, niet naar de VS reizen. Een woordvoerder van de KLM zegt dat de luchtvaartmaatschappij geen nadelige gevolgen ondervindt van het stilleggen van de visumverstrekking.

De verstrekking van paspoorten aan Amerikaanse burgers is ook zo goed als stil komen te liggen. Alleen Amerikaanse toeristen wier paspoort is gestolen komen in aanmerking voor een nieuw document. Amerikanen die in Nederland wonen moeten het bij verlies of diefstal van hun paspoort voorlopig zonder dit identiteitsbewijs moeten stellen.

De Nederlands-Amerikaanse Kamer van Koophandel zegt de afgelopen week tientallen telefoontjes ontvangen te hebben van Nederlandse bedrijven die problemen ondervinden door het stopzetten van het consulaire werk. Deze Kamer van Koophandel verwijst bedrijven door naar de Amerikaanse ambassade die voor visumaanvragen, net als het consulaat, alleen per fax te bereiken is. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat een visum van het allerhoogste belang is.

Een deel van het werk van de Nederlands-Amerikaanse Kamer van Koophandel wordt bemoeilijkt doordat zij voor marktonderzoeken die in opdracht van bedrijven worden uitgevoerd geen toegang hebben tot gegevens. De Amerikaanse censusbureaus, (vergelijkbaar met het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn, wegens het stopzetten van de uitgaven van de Amerikaanse overheid, gesloten.

Nederlandse bedrijven die zaken doen met de VS zeggen weinig negatieve gevolgen te ondervinden van het stilleggen van een groot deel van de activiteiten van de Amerikaanse overheid.

De leiders van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben een voorstel om een aantal overheidsdiensten weer te openen en aan de federale ambtenaren met terugwerkende kracht hun salaris te betalen. Of het de leiders lukt om een meerderheid van de Republikeinse afgevaardigden van het plan te overtuigen is nog onduidelijk.

Volgens het plan krijgen onder meer de diensten voor gezinszorg, de belangrijkste federale welzijnsinstelling, en voor wezenzorg geld tot half maart. Voor een aantal andere departementen worden fondsen vrijgemaakt die lopen tot 30 september, het eind van het begrotingsjaar. Ook de nationale parken en de bureaus voor paspoorten, burgerzaken en werklozen gaan weer open.