Advocaat-generaal Myjer: Amsterdam

AMSTERDAM, 5 JAN. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag B.E.P. Myjer is benoemd tot waarnemend plaatsvervangend procureur-generaal (PG) in Amsterdam. Wanneer de reorganisatie van het openbaar ministerie over twee jaar een feit is, wordt Myjer naar verwachting belast met de dagelijkse leiding van het ressort. De Arnhemse procureur-generaal C. Ficq is waarnemend procureur-generaal in Amsterdam geworden. De reorganisatie van het OM moet leiden tot één organisatie. Procureur-generaal R.J.C. van Randwijck in Amsterdam vertrok in oktober.