VNU verwacht 25 pct winststijging

ROTTERDAM, 4 JAN. Het uitgeversconcern VNU verwacht dat in 1995 de winst vóór buitengewone posten zal toenemen met circa 25 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Dat zei drs. J.L. Brentjens, voorzitter van de Raad van Bestuur, gisteren in zijn nieuwjaarsrede.

De beurs reageerde positief. Rond met middaguur was de koers met 7,30 gestegen naar 233,80 gulden. In 1994 boekte VNU uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen een winst van 218 miljoen gulden. De nettowinst, die in 1994 206 miljoen gulden bedroeg, zal nog aanzienlijk toenemen door de verkoop, medio 1995, van het Amerikaanse dochterbedrijf Disclosure. Die verkoop leverde VNU een boekwinst op van 163 miljoen gulden.

Hoewel zo vlak na de jaarwisseling nog geen exacte cijfers bekend zijn, kan de netto winst van VNU, afgezien van andere bijzondere baten en lasten over 1995, oplopen tot circa 435 miljoen gulden.

In een toelichting noemde Brentjens het bevredigend dat de verbetering van de resultaten tot stand is gekomen ondanks zeer forse stijgingen van de papierprijzen. Die hogere prijzen leverden de uitgever van dagbladen, publiekstijdschriften en boeken een extra kostenpost op van naar schatting 50 miljoen gulden.

Brentjes wees ook op de substantiële aanloopkosten voor commerciële televisie in Nederland en Vlaanderen. Voor de zenders Veronica en het Vlaamse Ka 2 belopen die kosten volgens een ruwe schatting zo'n 30 miljoen gulden. VNU had al grote minderheidsbelangen in de zenders RTL4 en RTL5 en de Vlaamse zender VTM.

Een belangrijke bijdrage aan de winst leveren de publiekstijdschriften van VNU, zoals Margriet, Libelle en Panorama. In 1994 bedroeg het bedrijfsresultaat in dit segment 165 miljoen gulden. Ondanks de gestegen papierprijzen hebben de publieksbladen “dit goede niveau” kunnen handhaven. Bij de dagbladdivisie, die VNU versterkte door de aankoop van het Brabants Nieuwsblad, is het resultaat vooral gestegen door hogere inkomsten uit advertenties.

Als belangrijkste reden voor de winststijging noemde Brentjes de aanzienlijk hogere bijdragen van de activiteiten op het gebied van zakelijke informatie, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. VNU geeft in diverse Europese landen vaktijdschriften uit. Ook exploiteert het concern databanken, die met name gegevens verstrekken op het gebied van marketing en reclame.

VNU heeft zich begin jaren negentig ontdaan van de (verliesgevende) drukkerijen en is zich vanaf die tijd meer gaan richten op commerciële televisie en het uitgeven van zakelijke en professionele informatie. Het concern verwachtte hiermee hogere rendementen te halen en minder last te hebben van schommelingen in de conjunctuur.