Rechtbank: auto van de zaak minder belast

DEN HAAG, 4 JAN. Mensen die in een auto van de zaak rijden en veel woon-werk kilometers maken, mogen niet extra worden belast. Tot deze uitspraak is het gerechtshof in Den Bosch gekomen na een proefprocedure van een belastingadviseur.

Alle bezitters van zakenauto's die privé meer dan duizend kilometer per jaar rijden, moeten een bedrag (het zogeheten autokostenforfait) bij hun inkomen optellen. Daardoor betalen ze meer belasting. De bijtelling is gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto. Daarbij worden twee verschillende percentages gehanteerd. De standaard bijtelling bedraagt 20 procent van de cataloguswaarde. Wanneer bezitters van een zakenauto gedurende drie of meer dagen per week ruim 30 kilometer naar dezelfde werkplek rijden, moeten ze echter 24 procent van de cataloguswaarde bij hun inkomen optellen. Het kabinet wil met dit laatste hogere percentage het woon-werk verkeer over lange afstanden ontmoedigen. Volgens de rechter is hier echter sprake van ongerechtvaardigde discriminatie.

Op 22 maart 1995 gaf de Hoge Raad al te kennen dat hier wellicht sprake is van verboden discriminatie en riep op tot een proefprocedure. Deze is nu namens een collega-belastingadviseur gevoerd door prof.dr. M. Feteris van Coopers & Lybrand. De kans is nu groot dat de “boete” van 4 procent, die via de fiscale bijtelling wordt opgelegd aan mensen die veel kilometers van hun werk wonen, van tafel gaat. De Hoge Raad vond vorig jaar dat deze “boete” op basis van milieu-overwegingen wel, maar om juridische redenen niet te rechtvaardigen is. De kleine groep burgers die met een auto van de zaak aantoonbaar minder dan duizend privékilometers per jaar rijden, hoeft helemaal niets bij het belastbare inkomen op te tellen voor privégebruik van de auto. Onder deze kleine groep van vrijgestelden bevinden zich echter ook mensen die dagelijks meer dan 30 kilometer enkele reis van huis naar kantoor rijden. Deze mensen krijgen geen boete op milieugronden, terwijl ze die volgens de Hoge Raad wel verdienen.

Staatssecretaris Vermeend (financiën) gaat het deze week gepubliceerde arrest van het gerechtshof in Den Bosch eerst bestuderen. Met een eventuele wijziging van de wet wacht hij op een advies van de door hem ingestelde werkgroep fiscale technische herziening van de loon- en inkomstenbelasting. Niet alleen de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak, maar ook het reiskostenforfait staat dan waarschijnlijk ter discussie.