Rafael (2)

Met enige verbazing las ik in artikel 'De betekenis van Raphaels laatste schilderij' (NRC Handelsblad, 21 december), dat al die geleerden niet begrepen hebben dat Raphael - volgens mij - in dit schilderij zijn eigen naam tot uitdrukking heeft willen brengen. Want Raphael betekent: 'God geneest'. Zowel Marcus als Lucas en Mattheus tonen ons dat 'de verheerlijking op de berg' en 'de genezing van een bezeten knaap', door het achter elkaar te vermelden onlosmakelijk een eenheid vormen. Zie: Mattheus 17:1-21, Marcus 9: 2-29 en Lucas 9: 28-43a.

    • Christiaan Matthes