Politie Brabant niet blij met particuliere parkeerwachters

Hoofdcommissaris Van Hoorn van de politie Brabant-Noord wees deze week op het gevaar dat particuliere beveiligingsdiensten fundamentele taken overnemen van de politie.

AMSTERDAM, 4 JAN. Vanaf begin 1995 patrouilleren in Boxtel parkeerwachters van het bedrijf Parcon, onderdeel van Randon. Zij hebben van de gemeente niet alleen de bevoegdheid gekregen om te controleren of automobilisten zich aan de gemeentelijke parkeervoorschriften houden, maar ook om proces-verbaal op te maken bij overtredingen van de wegen-verkeerswet (wet-Mulder). Het is met name deze laatste (strafrechtelijke) bevoegdheid waartegen de korpschef E. van Hoorn van de politie Brabant-Noord deze week in zijn nieuwjaarstoespraak protest aantekende.

De Brabantse korpschef stelt dat toezicht waarbij de toezichthouder van de overheid dwangmiddelen krijgt om de naleving van voorschriften af te dwingen, “van oudsher een overheidstaak is” en hij vindt dat dat zo moet blijven. “Als een gemeente extra middelen over heeft voor dat soort toezicht zijn er twee keuzemogelijkheden: of men vraagt de politie om het te doen, of de gemeente doet het zelf met speciaal daarvoor in overheidsdienst aangestelde toezichthouders. Uitbesteding aan particuliere bedrijven zou in ieder geval niet langer tot de mogelijkheden mogen behoren.”

De burgemeester van Boxtel, J. van Homelen, is tevreden over de werkzaamheden van Parcon. Hij ziet er geen been in eenvoudige politietaken te laten uitvoeren door een bedrijf als Parcon om zo de drukbezette politie te ontlasten. Maar volgens een woordvoerder van de politie Brabant-Noord is het absoluut niet nodig voor het toezicht op parkeerovertredingen medewerking te vragen aan een particulier bewakingsbedrijf. “Wij hebben voor dit soort taken de politiesurveillanten, die zijn volledig bevoegd. Zij doen eenvoudig en veel voorkomend werk zoals het opnemen van aangiften van fietsendiefstal, snelheidscontroles, controleren of mensen niet door rood licht rijden en dergelijke.”

Als dit soort taken in de toekomst door particuliere bewakingsdiensten zullen worden verricht dreigt de politie uitsluitend nog een repressieve taak te vervullen, waarschuwt de woordvoerder. “Tegen surveillance op een industrieterrein door een particuliere bewakingsdienst hebben wij geen bezwaren, maar we zijn tegen het overnemen van vormen van toezicht daar waar de overheid nadrukkelijk een taak heeft.”

Een woordvoerder van Parcon, dat overigens ook actief is in Amsterdam, Edam/Volendam, Terneuzen, Venray en Woerden, schaart zich achter het verzet van de politie om opsporingsbevoegdheden te verlenen aan particuliere beveiligingsdiensten. “Maar ik vind dan ook dat parkeerovertredingen uit de wet-Mulder gehaald zouden moeten worden.” Volgens hem horen “simpele parkeerovertredingen” niet in het strafrecht thuis. “Het geval van een auto die op de stoep staat geparkeerd zou als een overtreding van een gemeentelijke verordening behandeld moeten worden.”

Korpschef Van Hoorn zegt blij te zijn dat de minister van justitie het experiment in Boxtel onlangs heeft stopgezet. Het ministerie van justitie tekent hierbij aan dat het experiment “slechts formeel-juridisch is beëindigd”. Op korte termijn wordt een evaluatie van het experiment verwacht. Daarna zal worden besloten wat voor gevolgen het krijgt.