Nieuwkomer gaat fraude bij beurs onderzoeken

ROTTERDAM, 4 JAN. De Stichting Toezicht Effectenverkeer, die onder meer de effectenbeurs en de optiebeurs controleert, heeft voor haar nieuwe afdeling die beursfraude onderzoekt een buitenstaander aangetrokken die tot nu toe niet betrokken was bij dergelijke onderzoeken. De Stichting passeert daarmee de hoofden van de controlebureaus van de beurs en de optiebeurs die tot nu een hoofdrol speelden in de onderzoeken naar beurshandel met misbruik van voorwetenschap.

De keuze van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) is gevallen op drs. J. van Nijnatten RA, nu senior manager bij het accountantskantoor Coopers & Lybrand, waar hij sinds 1984 werkt. Hij heeft geen specifieke onderzoekservaring met beursfraude, maar heeft in zijn controle-praktijk wel gewerkt voor banken. De STE wil niet zeggen welke dat waren. Van Nijnatten was niet voor commentaar bereikbaar.

Volgens een woordvoerster van de STE is met verschillende kandidaten gepraat en kon met Van Nijnatten overeenstemming worden bereikt. Hij treedt met ingang van 1 april in dienst. De afdeling die hij gaat opzetten moet eind dit jaar acht mensen tellen. De STE gaat een hoofrol spelen in nieuwe onderzoeken naar voorwetenschap op de beurzen. De controlebureaus van de beurzen zullen verdachte zaken blijven opsporen, maar het dossier sneller doorgeven naar de STE, die grotere bevoegdheden heeft bij onderzoek. De STE zal tevens nauwer samenwerken met de Economische Controle Dienst, die belast is met het onderzoekswerk, en met het Openbaar Ministerie, die beslist over eventuele vervolging.