Minder rails?

Terecht stelt J. Nicolai in NRC Handelsblad van 19 december de vraag of het 175 jaar oude railvervoer in Nederland nog steeds de meest ideale vervoersvorm is. In het artikel beschrijft Nicolai een Japans initiatief, waarbij vrachtauto's en bussen zich verplaatsen door elektrotractie over een separaat tracé en buiten het separate tracé middels dieseltractie. Dit initiatief dient ook in Nederland op haalbaarheid te worden onderzocht. De voertuigtechniek bestaat al, bijvoorbeeld het trolleybusnet in Arnhem. De infrastructuur is ook al aanwezig, n.l. het spoorwegtracé. Op het spoorwegtracé dienen de rails te worden vervangen door een wegdek. Op dit separate tracé worden dan alleen de hybride voertuigen toegelaten. Op deze wijzen creëren we een vervoersvorm die stil en uitlaatgasvrij is, die kleinschalig en flexibel is en die direct toegang geeft tot alle stads- en industriecentra van Nederland. Bovendien benutten we de capaciteit van de spoorweginfrastructuur veel beter en vervalt de geforceerde scheiding tussen wegvervoer en railvervoer.

    • Ing. P. Spithoven