Levob ziet winst aanzienlijk opveren

Levob Verzekeringen zegt een goed jaar achter de rug te hebben. Het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening, vóór belasting, ligt zeker 30 procent boven het niveau van 1994. Daarbij is geen rekening gehouden met bijzondere baten en lasten. Vooral de schade- en zorgportefeuilles herstelden zich fors, zo meldt het bedrijf.

Vorig jaar nog zakte het resultaat voor het eerst in drie jaar terug, onder meer door de mindere prestaties bij de schade- en ziektekostenverzekeringen. De netto winst was toen met 14,6 miljoen gulden ruim 21 procent gedaald ten opzichte van 1993.

In het afgelopen jaar is de totale omzet licht gestegen. In de sector leven nam de omzet toe met 28 procent (periodieke premies). Bij motorrijtuigen zette het bedrijf 20 procent meer om. Levob verkocht minder koopsommen dan in 1994.

In het voorjaar verhuist Levob, na een verblij van ruim 100 jaar in Amersfoort, naar een moderne nieuwe behuizing in het aan die stad grenzende Leusden.