Leger Burundi fel tegen komst van VN-soldaten

BUJUMBURA/NEW YORK, 4 JAN. Het Burundische leger heeft zich gisteren fel gekant tegen de stationering van troepen van de VN in het land. “Elke interventie hier maakt de zaak alleen maar erger”, aldus een woordvoerder van het leger gisteren.

Het leger reageerde hiermee op uitlatingen van de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie, Boutros Boutros-Ghali. Deze zei dinsdag dat een VN-contingent in Burundi's buurland Zaïre gelegerd zou moeten worden om - in geval van een zware crisis in Burundi - snel naar dat land te kunnen vertrekken. Ook is Boutros voorstander van het sturen van 'lijfwachten' naar Burundi die internationale hulpwerkers daar zouden moeten beschermen. Volgens waarnemers bij de volkerenorganisatie is het overigens vrijwel uitgesloten dat de Raad tot het sturen van VN-soldaten naar Burundi zal besluiten.

Het Burundische leger bestaat vrijwel geheel uit Tutsi's. De Hutu-partijen in Burundi zijn wel voorstander van het sturen van VN-soldaten naar hun land. Zij hopen dat de VN-macht Hutu's zal beschermen tegen gruweldaden van soldaten van het regeringsleger. (Reuter, AFP)