Industrieel Erfgoed

Dit jaar wordt het jaar van het Industrieel Erfgoed. In de loop van de jaren zijn veel unieke bouwwerken, zoals textiel-, chemie- en aardappelfabrieken, gesloopt. Gelukkig zijn er ook nog veel van die monumenten overgebleven of is er een nieuwe bestemming voor gevonden, bijvoorbeeld als kantoor of bedrijfsverzamelgebouw.

Op 29 februari is de opening van het Jaar in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Op 20 en 21 april is het Nationaal Museum Weekend aan het thema gewijd; op 11 mei is het industrieel erfgoed opgenomen in een aantal routes van de Landelijke Fietsdag. En ook de Open Monumentendag op 14 september schenkt er extra aandacht aan.

Inl 030-6919996