Hogere winst Bank Ned. Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag, heeft zijn netto winst in 1995 met zes procent vergroot tot 300 miljoen gulden. Vooral de gunstige ontwikkelingen in het tweede halfjaar hebben tot deze winststijging bijgedragen. Voor dit jaar verwacht BNG hetzelfde resultaat te bereiken als vorig jaar.

De lange kredietverstrekking bedroeg 11,7 miljard gulden, een toename van ruim 8 procent ten opzichte van 1994. Het balanstotaal kwam voor het eerst boven de grens van 100 miljard gulden.

BNG is eigendom van Nederlandse gemeenten en fungeert als bankier voor overheidsinstellingen en nutsbedrijven. Om aan de kredietvraag te kunnen voldoen geeft BNG obligatieleningen en en ander schuldpapier aan toonder uit. Vorig jaar werd bijna 9 miljard gulden op de kapitaalmarkt opgenomen, waarvan voor 3 miljard in vreemde valuta.