HES reduceert belang in Palte & Haentjens Beheer

HES Beheer, actief in en rondom de Rotterdamse haven op het gebied van de overslag en bewerking van droge bulkprodukten, heeft zijn belang in het graanfactors- en expeditiebedrijf Palte & Haentjens Beheer teruggebracht van 49,2 naar 10 procent. De transactie heeft geen invloed van betekenis op de balans en de winst- en verliesrekening van HES, aldus de bekendmaking.

In oktober 1992 verkocht HES 50,8 procent van zijn 100-procentsbelang in P & H aan twee directeuren van het bedrijf, R. Bijl en R. Wendelken. Verzelfstandiging van Palte & Haentjens past in het beleid van HES dat zich wil concentreren op overslag, opslag en bewerking van droge bulkprodukten. De beide andere aandeelhouders hadden na een aantal jaren recht om het overige belang van HES Beheer over te nemen. Op hun verzoek behoudt HES voorlopig nog 10 procent van de aandelen.

HES Beheer heeft in de eerste helft van 1995 een verlies na belastingen geleden van 28,5 miljoen gulden tegen 4,6 miljoen verlies in de eerste helft van vorig jaar, nadat het in geheel 1994 voor totaal 6,9 miljoen gulden in de rode cijfers bleef steken. Dit kwam vooral door een buitengewone last van 17,2 miljoen voor reorganisatie van overslagdochter European Bulk Services (EBS), waar 235 mensen hun baan kwijtraakten.

De rode cijfers ontstonden niet alleen door reorganisatiekosten; het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening lag met een verlies van 11,4 miljoen ook al flink hoger dan in de eerste helft van 1994, toen 5,8 miljoen verlies werd geleden.