Geschiedenisonderwijs

Het pleidooi van J.C.H. Blom (NRC Handelsblad, 18 december), voor het terugbrengen van het vak geschiedenis in de eerste lijn van het voortgezet onderwijs verdient krachtige steun. Als beoefenaar van één van de beroepen waarvoor men historische kennis volgens de nieuwe voorstellen overbodig vindt, valt het me nogal eens op dat men het spreekwoord l'histoire se repète niet kent. Tot nu toe lijken Blom en zijn voorgangers in deze krant, roependen in de woestijn. Kennelijk levert zich hier druk over maken niet voldoende publiciteit op in het Haagse circuit. Er is één troost: Elitevorming, en dan wel door kennis tot wijsheid komen, is gelukkig niet alleen afhankelijk van wat het onderwijs biedt, maar minstens zoveel van de eigen inbreng. Kretologie als mens en maatschappij-wetenschappen heeft bovendien een hoog verzetoproepend gehalte bij scholieren en dat mag een reden temeer zijn om tot op zekere hoogte terug te keren naar 'ouderwets' geschiedenisonderwijs. Dat zal meer bijdragen tot de ontwikkeling van gave landgenoten dan het in de onderwijsplanning berijden van ideologische en politiek getinte stokpaardjes. Het bijbrengen van inzicht en verantwoordelijkheidsbesef met betrekking tot het maatschappelijk functioneren dient uit te gaan van kennis van de in het verleden gemaakte fouten en daarvoor is geschiedenis het vak van de eerste keuze, mits feiten de basis vormen en discussie daarover de vormende werking.

    • W.N.F. de Sablepourt