Gemeente koopt ijzel-meldsysteem

SMALLINGERLAND, 4 JAN. Het Friese Smallingerland heeft als eerste gemeente in Nederland besloten een 'gladheidsmeldsysteem' aan te schaffen dat opzichters en strooifunctionarissen waarschuwt voor komende gladheid. Het systeem zorgt ervoor dat gemeenten zout kunnen strooien voordat de gladheid optreedt. Rijkswaterstaat en enkele provincies beschikken al langer over een dergelijk meldsysteem voor snelwegen en provinciale wegen.

Zodra de vorst in Smallingerland uit de grond is, wordt het systeem geplaatst in de zuidwesthoek van Drachten op een stuk weg in de buurt van een jachthaven. Het gladheidsmeldsysteem bestaat uit sensoren die op en onder het asfalt worden aangebracht. Deze sensoren meten de wegdektemperatuur en bepalen of het asfalt nat of droog is dan wel zout bevat. Naast de weg wordt een meetkast, een zogeheten weerhutje, geplaatst met daarin een thermometer, een vochtigheidsmeter en, bovenop de meetkast, een neerslagmeter. De informatie wordt via telefoonkabels naar de gemeente Smallingerland en naar het weerkundig instituut Meteo Consult in Wageningen geleid. Het instituut analyseert de gegevens, maakt een verwachting voor de wegdektemperatuur van die speciale plaats in Smallingerland en waarschuwt zonodig de gemeentelijke opzichters.

Smallingerland hoopt met het systeem, dat de gemeente jaarlijks zestienduizend gulden kost, het aantal ongelukken door de gladheid tot een minimum te beperken. Ook denkt de gemeente met het systeem op de langere termijn geld te kunnen besparen. Bij preventief strooien hoeft minder zout te worden gebruikt dan als er tijdens of na de het onstaan van gladheid wordt uitgereden. Ook denkt Smallingerland minder personeel te hoeven inzetten. Tenslotte hoopt de gemeente eventuele schadeclaims van burgers voor de rechter te kunnen afwijzen met een beroep op het feit dat alles in het werk is gesteld om ongelukken als gevolg van de gladheid te voorkomen. “Ik hoef maar één keer een schadeclaim te kunnen tackelen om uit de kosten te komen”, zegt initiatiefnemer J. Hubers, verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding in de Friese gemeente.

Ook andere gemeenten laten zich over de dreigende gladheid voorlichten door Meteo Consult via een abonnement op het zogeheten 'bulletin board' van het weerkundig instituut in Wageningen. Gemeenten als Delft, Nijmegen, Dordrecht, Groningen en Alphen aan den Rijn beschikken niet om een gladheidsmeldsysteem, maar staan wel via computers en faxen in verbinding met Meteo Consult. Zo kunnen ze zelf nauwkeurig berekenen of en wanneer de gladheid binnen hun grenzen zal toeslaan. Ook hier is volgens de gemeenten het voordeel dat preventief kan worden gestrooid. Ook het KNMI in De Bilt geeft per computer informatie aan wegbeheerders van Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten over dreigende gladheid.

De gemeente Alphen aan den Rijn, die vorig jaar een abonnement nam op de informatie van Meteo Consult, verwacht door invoering van het systeem ongeveer dertig procent minder zout te hoeven strooien in een gemiddelde winter. Ook het milieu wordt als gevolg daarvan minder geschaad. Bovendien hoeven de berijders van de strooiwagens niet bij nacht en ontij aan het werk, omdat de doorgaans 's avonds en 's nacht intredende gladheid de middag of de avond ervoor kan worden bestreden.