Daling Belgisch begrotingstekort valt tegen in 1995

BRUSSEL, 4 JAN. Het Belgische financieringstekort is vorig jaar met 0,8 procentpunt gedaald tot 4,5 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp). Volgens de Belgische regering, die de cijfers over 1995 gisteren presenteerde, is België goed op weg om de criteria te halen voor de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) die in 1999 moet beginnen.

Om aan de EMU-criteria te voldoen moet het financieringstekort eind 1997 zijn gedaald tot 3 procent van het bbp. België bleef vorig jaar 0,2 punt achter op de ramingen van een daling van het tekort met 1 procent. Volgens de regering is dit het gevolg van een beslissing van de Europese Commissie om de opbrengst uit privatiseringen niet meer mee te tellen in de daling van het financieringstekort. Privatiseringen brachten in België het afgelopen jaar 13,5 miljard frank (0,7 miljard gulden) op, precies 0,2 procentpunt van het bbp.

Ook het Belgische begrotingstekort daalde vorig jaar naar 133,7 procent, tegenover 136,1 in het jaar ervoor en 138 procent in 1993. Maar dit is nog ver boven het criterium van 60 procent van het bbp, dat de EMU voorschrijft. Bij de meeste landen binnen de Europese Unie ligt de staatsschuld boven de norm, zoals Nederland waar de schuld iets minder dan 80 procent van het bbp bedraagt. De hoop is om die gevestigd op de toegeeflijkheid van de EU, die een precendent heeft in de gunstige beoordeling van Ierland. Ierland heeft een staatschuldquote van 90 procent, maar heeft de laatste jaren wel een daling van de schuld laten zien.

Dat België er vorig jaar in slaagde het financieringstekort terug te brengen is vooral een gevolg van dalende rentevoeten en een beperking van de uitgaven. Tegenvallende economische groei veroorzaakte daarentegen belastingtegenvallers voor een totaal van 70 miljard frank (4 miljard gulden).

De Belgische overheid hoopt dit jaar een financieringstekort te bereiken van 3 procent van het bbp, maar ze baseert zich hierbij op een in september vorig jaar voorspelde groei van 2,2 procent terwijl onafhankelijke cijfers nu uitgaan van groei in 1996 van 1,5 tot 1,7 procent. Minister van financiën Philippe Maystadt wees er gisteren op dat de rentevoeten wel blijven dalen. Hij hoopt dat dit de tegenvallende groei zal compenseren.

De effecten van de bezuinigingsoperatie bij de Belgische overheid leidde eind vorig jaar tot een massale betogingen, die deze maand zal worden voortgezet met een 24-uurs ambtenarenstaking. Minister van begroting Herman van Rompuy waarschuwde gisteren echter tegen versoepeling van de huidige begrotingspolitiek. “De gevraagde inspanningen hebben resultaat opgeleverd. Het vertrouwen van de bevolking is misschien nog niet groot, maar zonder deze begroting was het wantrouwen nog veel groter geweest.”