Computerbestanden

Menig computergebruiker heeft de frustrerende ervaring gehad per ongeluk gewiste bestanden voorgoed kwijt te zijn. Vele uren werk verdwenen. Met verbazing las ik (NRC Handelsblad, 22 december), dat de Haagse justitie alsook het bedrijf L'Unité een even gewelddadige als tijdrovende oplossing voorstellen voor het definitief wissen van bestanden: het vernietigen van de harde schijf. Gelukkig kan het eenvoudiger. Diverse programma's (waaronder DOS) bieden de mogelijkheid informatie voorgoed te wissen met een eenvoudig commando. Wanneer de gebruiker daarna nog onzeker blijft is er nog een mogelijkheid: de lege harde schrijf opnieuw beschrijven met (onbelangrijke) informatie.