Zuivelsector breekt produktierecords

ROTTERDAM, 3 JAN. De Nederlandse zuivelsector heeft het afgelopen jaar drie records gebroken. De kaasproduktie steeg met 4,6 procent tot 678.000 ton. De export van in Nederland geproduceerde kaas nam met 6,5 procent toe tot 512.000 ton en het verbruik per hoofd van de bevolking steeg met vier procent van 14,1 tot 14,4 kilo.

Dat heeft drs. H. Schelhaas, voorzitter van het Produktschap voor Zuivel vandaag in zijn nieuwjaarsrede bekend gemaakt. Schelhaas voorspelt dat de Nederlandse zuivel in het jaar 2010 nog tot de top van de wereld kan behoren en de melkveehouders - naar zijn verwachting dan rond 25.000 - zullen dan nog een redelijke melkprijs kunnen behalen. Hij baseert deze voorspelling op de sterke punten die de Nederlandse zuivelsector heeft en de mondiale trends die zich aftekenen.

De melkprijs is vorig jaar gedaald met anderhalf tot twee gulden per honderd kilo. Dat neemt echter niet weg dat 1995 een behoorlijk zuiveljaar was, al halen de resultaten het niet bij die van de beginjaren negentig. De opbrengst van de zuivelexport steeg van 6,3 tot 6,5 miljard gulden, vooral door een betere uitvoer van gecondenseerde melk en kaas naar landen buiten Europa. De bruto opbrengst van de zuivelproduktie steeg van 10,2 naar 10,6 miljard gulden, als gevolg van een grotere melkproduktie.

De wereldmarkt voor zuivelprodukten liet vorig jaar fors hogere prijzen zien, tussen 30 procent voor melkpoeder en 65 procent voor boter. De prijzen binnen de Europese Unie liggen nog beduidend boven het wereldmarktniveau. Bijvoorbeeld bij melkpoeder is dat 25 procent, bij boter 44 procent.

De werkgelegenheid in de zuivelsector is vorig jaar opnieuw gedaald. Het aantal melkveehouders nam af met 1.800 (4 procent). Het aantal banen in de zuivelindustrie daalde met negen procent van 15.500 tot 14.100. Alleen de werkgelegenheid binnen de kaasgroothandel steeg de laatste drie jaar van 2.800 tot 3.300.

Schelhaas onderscheidt in de melkveehouderij twee trends. Enerzijds groeien de grote gespecialiseerde melkveebedrijven. Als de melkrobot doorbreekt zullen bedrijven ontstaan met 140 tot 150 koeien die een goede aansluiting kunnen vinden met de wereldmarktprijzen. Anderzijds zullen kleine bedrijven blijven bestaan die in toenemende mate alternatieve inkomensbronnen moeten aanboren, zoals natuur- en landschapsbeheer, het houden van een camping of zuivelbereiding op de boerderij. Het gezinsbedrijf blijft in de melkveehouderij overal in de wereld verreweg de belangrijkste bedrijfsvorm, ook bij de grote tot zeer grote Amerikaanse melkveebedrijven'', aldus Schelhaas.