VN-chef wil actie in Burundi

NEW YORK, 3 JAN. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, heeft gisteren opnieuw opgeroepen tot stationering van VN-eenheden in Burundi die hulppersoneel moeten beschermen en een vorm van militaire aanwezigheid in het buurland Zaïre om zo nodig in Burundi te kunnen ingrijpen.

In een brief aan de Veiligheidsraad schrijft Boutros-Ghali te vrezen dat er “een werkelijk gevaar bestaat dat de situatie in Burundi verslechtert tot het punt waar ze explodeert en uitmondt in omvangrijk etnisch geweld”. Een jaar geleden deed Boutros-Ghali een soortgelijk voorstel, maar dat werd toen door de Veiligheidsraad genegeerd.

Boutros-Ghali kwam tot zijn hernieuwde oproep wegens het aanstaande vertrek van VN-troepen uit Rwanda. Functionarissen van de VN hebben gezegd dat het maanden kan duren om een vredesmacht voor Burundi op te zetten als in dit land een verdere escalatie van geweld plaatsheeft. (Reuter)