Stadspartij

De heer Kneepkens, lid van de Stadspartij Rotterdam (twee zetels) in de gemeenteraad van Rotterdam en tegenstander van de stadsprovincie, beweert dat ik hem het burgemeesterschap heb beloofd van Kralingen-Crooswijk (NRC Handelsblad, 28 december). Dat is uiteraard een leugen. Nu weet ik wel dat Kneepkens zich gaarne de rol aanmeet c.q. laat aanleunen van stadsnar, maar hij mag natuurlijk geen leugens de wereld in helpen, verwijzend naar een verzonnen gesprek dat ik met hem zou hebben gehad op een studiereis naar Oslo. Het is daarom te hopen dat hij met andere onderwerpen dan de Stadsprovincie waarheidsgetrouwer omgaat. Het ontbreekt mij ten enenmale aan de originaliteit om maar te kunnen bedenken dat Kneepkens geschikt zou zijn als burgemeester van welke gemeente dan ook, nog afgezien van het feit dat ik niet over de benoeming van deze functionarissen ga.

    • Bram Peper