Rechter ontslaat journalisten van rechtsvervolging

AMSTERDAM, 3 JAN. De journalisten Feike Salverda en Peter R. de Vries zijn gisteren door de rechtbank in Amsterdam ontslagen van rechtsvervolging ter zake van heling en verspreiding van gestolen justitiële gegevens.

De Vries was ten laste gelegd dat hij computerdiskettes had gehad waarvan hij wist dat deze door een misdrijf waren verkregen. Het ging om computerbestanden opgemaakt door de Amsterdamse officier van justitie J. Valente en dagrapporten van Unit 1 van de centrale executieve recherche van de Amsterdamse politie. Delen van de inhoud van die diskettes gebruikte De Vries voor het Tros-televisieprogramma Deadline. Salverda maakte eveneens voor een tv-programma gebruik van, volgens het openbaar ministerie, door misdrijf verkregen documenten en een cassetteband met afgeluisterde telefoongesprekken tussen politiefunctionarissen.

De rechtbank achtte echter heling van de computerbestanden niet bewijsbaar. De rechtbank vindt het aannemelijk dat de computergegevens die de politie bij De Vries aantrof niet afkomstig waren van de diskettes die uit de woning van Valente waren gestolen, maar van het arrondissementsparket van Amsterdam. Daarbij is niet duidelijk geworden of deze gegevens zijn afgetapt via de telecommunicatie-infrastructuur, of zijn gekopieerd van diskettes op het parket. Daardoor is niet komen vast te staan of er sprake is geweest van wederrechtelijk aftappen van deze gegevens. Ook spreekt de wet bij heling van 'enig goed', wat volgens de rechtbank alleen kan betekenen dat er sprake moet zijn van materiële zaken, “dus niet van gegevens of verzamelingen van gegevens, zoals computerbestanden”.

De door Salverda openbaar gemaakte, illegaal afgeluisterde telefoongesprekken tussen politieambtenaren hebben volgens de rechtbank niet tot “zodanige mate van schade” voor de betrokken personen geleid dat “het recht op uitingsvrijheid hiervoor dient te wijken”. Ook liet de rechtbank meewegen dat andere media al eerder de bewuste informatie naar buiten hadden gebracht.

Officier van justitie L. Dun had eind december 1995 al vrijspraak gevraagd. Wèl eiste hij dat beide journalisten een geldboete van 2000 gulden opgelegd zouden krijgen wegens het overtreden van het auteursrecht, door De Vries, en het verspreiden van gestolen informatie, door Salverda. De rechtbank honoreerde die eis niet. Het openbaar ministerie gaat tegen het vonnis in beroep, zo liet de persofficier N. Schaar gisteren weten.