Ongezond leven door goede isolatie

GRONINGEN, 3 JAN. Eén op de drie woningen in Groningen heeft door een te goede isolatie, een ongezond leefklimaat voor de bewoners. Huizen worden steeds milieuvriendelijker maar tegelijkertijd ook mens-onvriendelijker gebouwd.

Tot deze conclusie komt de milieu-arts F. Duijm, die voor de GGD in Groningen, tweehonderd huizen onderzocht. Volgens Duijm zou de concentratie gevaarlijke stoffen binnenshuis in de buitenlucht “allerlei alarmen doen afgaan”. Uit het onderzoek van de GGD bleek dat de lucht in nieuwe huizen ongezonder is dan in oude huizen. Om energie te besparen worden huizen steeds luchtdichter gemaakt. Volgens Duijm wordt de woning daardoor “een stolp waarin dampen, gassen en geuren zich ophopen”.

Volgens Duijm zijn voor het eerst de aanwezige verbrandingsgassen, vochtigheid, allergenen en zwevende stofdeeltjes tegelijkertijd gemeten. Dat dertig procent van de woningen ongezond is, was hoger dan hij had verwacht. Uit een eerder onderzoek van de Nationale Woningraad kwam naar voren dat 15 procent van de huizen te vochtig is.

Uit het onderzoek blijkt de hoeveelheid huisstofmijten in de vloerbedekking in huizen van na 1975 meer dan het dubbele te zijn van het gehalte in huizen van voor 1900. Huisstofmijten gedijen goed in een vochtige omgeving en produceren allergenen waardoor veel mensen astma of bronchitis krijgen.

Het energiezuinig- en luchtdichtbouwen heeft volgens de GGD ook tot gevolg dat de luchtdruk in huis lager wordt dan buiten. Dat komt doordat afzuigkappen, ventilatoren of andere afzuigsystemen de lucht naar buiten zuigen. Daardoor treedt volgens Duijm terugslag van verbrandingsgassen uit afvoerkanalen op, waardoor deze in huis blijven hangen.

Duijm vreest dat een verdergaand 'duurzaam bouwen' de problemen in het binnenmilieu alleen maar erger doen worden. “Van mensen wordt steeds meer verlangd dat ze energie besparen. Dat komt de ventilatie niet ten goede. Bovendien zijn de meeste mensen zijn zich niet bewust van het ongezonde klimaat waarin ze leven.” Hij vindt dat bij het beleid voor duurzaam bouwen te weinig aandacht aan dit probleem wordt besteed. “Het is toch te gek dat we voor de buitenlucht strengere normen hebben dan voor het binnenmilieu”. Volgens hem is de gemiddelde Nederlander zeventig procent van zijn tijd in de eigen woning.

Alleen adviseren goed te ventileren is volgens de arts niet voldoende. Duijm pleit voor de aanleg van ventilatiesystemen die warmte terugwinnen, waardoor ventileren weinig energie kost. Meer gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie, vormen volgens hem ook een oplossing, omdat warmteverlies dan te verenigen is met duurzaamheid.