Lager resultaat Bosch & Keuning

De voorlopige cijfers over 1995 van uitgever en drukker Bosch & Kening te Baarn wijzen op een daling van het resultaat van omstreeks 20 procent. Over 1994 werd 3,7 miljoen gulden netto winst behaald (10 procent meer dan in 1993) op een omzet van 96,6 miljoen gulden.

Definitieve cijfers en het dividendvoorstel volgen op 11 april.