Grootste vangst hasj in Spanje: 36 ton op schip

MADRID, 3 JAN. De Spaanse politie heeft gistermiddag in de Galicische havenstad Marín beslag weten te leggen op 36 ton hasj. De lading was verborgen in de ruimen van een oud vrachtschip. De vangst geldt als de grootste die tot dusver heeft plaatsgehad in Europa. In verband met de smokkel zijn veertien arrestaties verricht.

Onder de arrestanten zijn acht opvarenden van de Volga, het schip waarin de hasj werd aangetroffen onder een lading vismeel. Ze zijn afkomstig uit Rusland, de Oekraïne en andere deelstaten van de voormalige Sovjet-Unie. Aan wal werden bovendien zes Spanjaarden gearresteerd, vier van hen afkomstig uit Galicië, twee van de Canarische eilanden.

De hasj is volgens de eerste berichten afkomstig uit Marokko. Spanje geldt als een van de belangrijkste Europese doorvoerhavens van hasj. Vooral het zuidelijke gebied rondom Gibraltar en de moeilijk te controleren kust van Galicië zijn daarbij de meest gebruikte smokkelpunten. De tot dusver grootste Europese vangst had eind 1993 plaats nabij Gibraltar met de inbeslagname van bijna 23 ton hasj.

De Marokkaanse produktie van hasj aan de zuidelijke grens van Spanje is volgens deskundigen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens een onderzoeksrapport dat eind vorig jaar werd gepubliceerd in de Franse krant Le Monde beslaat het landbouw-areaal aan hennep rondom het Marokkaanse Rif-gebied tussen de 64.000 en 74.000 hectare. De produktie zou daarmee in de afgelopen tien jaar zijn vertienvoudigd. Volgens de schattingen zou Marokko inmiddels een jaarlijkse produktie van 1.000 ton hasj voor de exportmarkt genereren en geldt de cannabis als de belangrijkste bron voor buitenlandse valuta.

De hasj-smokkel vormt een van de punten die de afgelopen jaren de diplomatieke verhoudingen tussen Spanje en Marokko ernstig hebben geschaad. In het vorig jaar gepubliceerde rapport wordt er op gewezen dat de Marokkaanse regering tot op “zeer hoog” niveau bij de handel in hasj is betrokken. Daarbij zou het eveneens gaan om directe bemoeienis van familieleden van de Marokkaanse koning Hassan II. De Spaanse krant Diario 16 meldde twee weken geleden dat in 1994 een vrachtwagen met vijf ton hasj is aangehouden. De wagen vervoerde fruit van de Koninklijke Domeinen, een bedrijf in handen van de Marokkaanse koninklijke familie.

    • Steven Adolf