Fusie van Wegener en Arcade snel rond

ROTTERDAM, 3 JAN. Uitgeversconcern Wegener zal binnen afzienbare tijd samengaan met Arcade BV. De besprekingen tussen beide bedrijven verlopen voortvarend. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Wegener, C.P.J. Appeldoorn, zei in zijn jaarrede op korte termijn met nadere mededelingen te komen. Eind november vorig jaar werd bekend dat beide bedrijven in onderhandeling zijn.

De nettowinst van Wegener is vorig jaar met ongeveer 15 procent gestegen, overeenkomstig de verwachtingen. Het resultaat belandt op circa 58 miljoen gulden tegen 50,4 miljoen gulden in 1994. De winst per aandeel is over het afgelopen jaar met ongeveer 12 procent omhoog gegaan.

Voor 1996 rekent Wegener opnieuw op een stijging van het nettoresultaat en de winst per aandeel. Verwacht worden nog meer efficiency als gevolg van samenwerking van bedrijfsonderdelen en een matiger prijsstijging voor grondstoffen (vooral papier) dan in 1995. De papierprijzen zijn vorig jaar met 30 à 40 procent gestegen.

De winststijging bij Wegener in 1995 is minder spectaculair dan die in 1994, toen het resultaat met 26,7 procent omhoog ging. Appeldoorn sprak toen van een “prachtig jaar”. Daaraan droegen destijds het eerder verworven Sijthoff Holding en de deelneming in Noordelijke Dagbladen Combinatie (NDC) hun steentje bij.

Appeldoorn zegt “zeker niet ontevreden te zijn over 1995, mede gezien de exorbitante prijsstijgingen van vooral papier”. De krantenuitgevers hadden er duidelijk last van, zeker in de tweede helft van vorig jaar. Efficiency-verbetering leverde enig soelaas op.

De resultaatsverbetering van het afgelopen jaar is vooral tot stand gekomen door de extra nieuwe activiteiten, zoals UPC (direct marketing), Woerdense Courant, de uitbreiding van het belang van 30 procent tot 100 procent in Holland Advertising en het failliete Corsmit (adressenverkoop).

Ook de stijging van de verkoopcijfers bij de direct-marketingactiviteiten, gemeentegidsen, cartografie (zoals dochter Suurland-Falkplan) en de grafische produkten en diensten droegen bij. Op het terrein van informatietechnologie en nieuwe media (audiotex en internet) gaan de kosten nog voor de baat uit, aldus Appeldoorn. Bij dat bedrijfsonderdeel zwaait sinds juli 1995 Maurice de Hond de scepter, voorheen opiniepeiler bij het bureau InterView.