Forse stijging van toerisme Vietnam

HANOI, 3 JAN. Vietnam trok vorig jaar 1,3 miljoen buitenlandse toeristen, een stijging van 30 procent ten opzichte van 1994. De omzet beliep bijna 1,3 miljard gulden. Volgens Nhan Dan, het dagblad van de communistische partij, mikken de autoriteiten voor 1996 op 1,5 miljoen bezoekers. In het jaar 2000 moeten dat er liefst 3,3 à 3,8 miljoen worden met een omzet van bijna 4,2 miljard, maar dan moet de toeristenindustrie wel grondig worden hervormd. (AFP)