ƒ 1 mln Nederlands Kanker Instituut

De maandelijkse (91ste) uitloting op de renteloze obligatielening 1988 per 1998 uitgegeven door Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen de obligatie (groot nominaal 1000 gulden) genummerd 173986.

Tegen inlevering van dit stuk wordt één miljoen gulden uitgekeerd.