CSM: overname in VS, hoger dividend

CSM neemt de activiteiten op het gebied van bakkerij-ingrediënten van American Ingredients over. CSM heeft hierover een akkoord bereikt met het moederbedrijf van American Ingredients, Elf Atochem North America. Het overgenomen bedrijf is winstgevend, heeft een jaaromzet van omgerekend 37 miljoen gulden en telt 26 werknemers.

CSM heeft het dividend over het boekjaar 1994-1995 vastgesteld op 1,60 per aandeel van nominaal 1 gulden, een dubbeltje hoger dan vorig jaar. Gekozen kan worden uit contanten of een stockdividend uit de fiscale agioreserve of de overige reserves. De omvang van het stockdividend wordt op 16 februari na beurs bekend.