Broeikaseffect

Hoe is het mogelijk dat men ongestraft zo kan argumenteren als briefschrijver P. Pot in het NRC Handelsblad van 19 december meent te mogen doen? Hij schrijft dat het Intergovernemental Panel of Climate Change heeft bericht dat “de mens zeer waarschijnlijk de veroorzaker is van het broeikaseffect”. Voor het gemak laat hij het woord 'mede' dat in de officiële tekst aan het woord 'veroorzaker' was gekoppeld, maar weg. De door het Panel uitgegeven tekst is met de grootst mogelijke omzichtigheid en terughoudendheid opgesteld en het gaat daarom niet aan een zeer bepalend woord weg te laten.

    • H.G. Pellikaan