Antonio Di Pietro wil alleen nog maar worden vergeten

ROME, 3 JAN. Antonio Di Pietro gelooft niet meer in zijn morele kruistocht. Tweeëneenhalf jaar lang heeft hij als openbare aanklager gevochten tegen politici die veel machtiger waren dan hij, en onder luid gejuich van miljoenen Italianen heeft hij een corrupt bestel ten val gebracht. Nu wordt hij zelf verdacht van machtsmisbruik, beschuldigingen die volgens hem kant noch wal raken of niet ter zake doen. Stank voor dank. Di Pietro heeft er geen zin meer in.

“Ik heb niets meer te zeggen of te geven, niet als magistraat en niet als burger”, schrijft hij in zijn column in het familieblad Oggi. “De tijd zal mij gelijk geven, maar nu wil ik alleen maar worden vergeten. Ons land is een ondankbaar land.”

Het is de eerste reactie van de getergde Di Pietro op het besluit van het parket van Brescia om hem voor het gerecht te dagen. “Mijn wereld lijkt in te storten”, schrijft hij verbitterd. “In deze jaren ben ik het doelwit geweest van allerlei soorten beschuldigingen. Dat is de prijs die ik heb moeten betalen en moet betalen omdat ik zo koppig was om tegen iedere prijs (het smeergeldonderzoek) Schone Handen voort te zetten.”

Op de meest recente beschuldiging tegen hem gaat hij uitgebreid in. Hij zou begin jaren negentig bij zijn voorstellen om het Paleis van Justitie in Milaan te automatiseren zichzelf en vrienden hebben bevoordeeld en ministers in Rome hebben gedwongen bepaalde maatregelen te nemen. Di Pietro wijst erop dat hij toen nog een volslagen onbekende magistraat was en constateert dat sommige mensen die toen zijn hulp inriepen, nu de andere kant op kijken.

Deze uitbarsting van Di Pietro komt vlak nadat een voormalige medewerker van de civiele inlichtingendienst Sisde heeft bevestigd dat de dienst Di Pietro in de gaten hield. De opdracht daarvoor was uit Rome gekomen, vlak nadat Di Pietro de eerste arrestaties had laten verricht in zijn smeergeldonderzoek. De parlementaire commissie voor de inlichtingendiensten wil uitzoeken wie de ene functionaris van de staat opdracht heeft gegeven de andere te bespioneren.

Di Pietro is een jaar geleden uit de Milanese smeergeldgroep gestapt. Hij bereidde zich voor op een entrée in de politiek, in de veronderstelling dat het onderzoek in Brescia tegen hem zou worden geseponeerd. In een hoorzitting op 21 februari moet een rechter vaststellen of het dossier tegen Di Pietro belastend genoeg is om het tot een proces te laten komen.

Overigens blijft een meerderheid van de Italianen geloven in Di Pietro. Bij een recente opiniepeiling zei 43 procent van de ondervraagden dat Di Pietro volgens hen volledig onschuldig is, terwijl een andere 41 procent gelooft dat bepaalde gedragingen van Di Pietro weliswaar discutabel zijn, maar niet strafbaar.