Zapatisten richten politieke beweging op

LA REALIDAD, 2 JAN. Het EZLN, de rebellenbeweging van indianen in de Zuimexicaanse deelstaat Chiapas, richt een politieke beweging op die op vreedzame wijze moet streven naar democratisering van de Mexicaanse samenleving. 'Ondercommandant' Marcos van het EZLN heeft dit bekendgemaakt op nieuwjaarsdag tijdens een herdenking van het begin van de gewapende opstand twee jaar geleden.

Op 1 januari 1994 begonnen de zapatistas hun strijd tegen wat zij noemen “de onderdrukking van de inheemse bevolking”. Na twaalf dagen maakte het Mexicaanse leger een einde aan de opstand en verdreef de Zapatisten naar onherbergzaam gebied. Meer dan 140 mensen kwamen bij de gevechten om het leven. Verschillende rondes van vredesbesprekingen zijn sindsdien gevoerd tussen de regering en vertegenwoordigers van de Zapatisten. Een volgende ronde begint op 10 januari.

De Zapatisten eisen meer democratie, betere openbare voorzieningen in de deelstaat Chiapas en een herziening van het juridische stelsel in Mexico.

De nog op te richten politieke beweging, het Nationale Zapatistische Bevrijdingsfront (FZLN) mag, zo zei Marcos, geen politieke partij worden en zal niet meedoen aan verkiezingen. Hoe de nieuwe beweging haar strijd om democratisering zal voeren buiten de traditionele politieke kanalen om heeft de commandant niet duidelijk gemaakt.

De Zapatisten willen het nieuwe politieke front uitbouwen tot een nationale burgerbeweging voor democratie. Een eerdere poging om een dergelijke brede beweging op te zetten strandde anderhalf jaar geleden op onderlinge meningsverschillen.

Bemiddelaars in het conflict tussen de Zapatisten en de Mexicaanse regering hebben aangegeven dat het streven van de opstandige indianen in Chiapas door veel Mexicanen wordt gedeeld. Om tegemoet te komen aan het in Mexico groeiende verlangen naar meer democratie voeren vertegenwoordigers van de vier belangrijkste politieke partijen overleg over hervormingen op verscheidene terreinen. De Mexicaanse president, Ernesto Zedillo, heeft een aantal personen in zijn kabinet vervangen. De belangrijkste benoeming betreft Arsenio Farrell Cubillas als hoofd van de Mexicaanse Rekenkamer. Farrell was in de vorige regering, die onder leiding stond van oud-president Carlos Salinas, verantwoordelijk voor de coördinatie van het nationale veiligheidsbeleid. Critici in Mexico betwijfelen daarom of Farrell de meest aangewezen persoon is betrokken te zijn bij het onderzoek naar corruptie dat loopt tegen de vorige regering. (AP, Reuter)