Rente daalt op kapitaalmarkt onder 6 procent

AMSTERDAM, 2 JAN. De rente op de Nederlandse kapitaalmarkt is vanmorgen gedaald tot onder de zes procent.

Het rendement op de toonaangevende tienjarige staatslening zakte tot 5,97 procent rond het middaguur, het laagste niveau in bijna twee jaar. Een dalende kapitaalmarktrente vertaalt zich doorgaans in een lager niveau van de hypotheekrente.

De rente op vijfjarige staatsleningen, die ten grondslag ligt aan de rente op standaardhypotheken met een 'rentebedenktijd' van vijf tot zeven jaar, daalde vanmorgen onder de vijf procent.

Specialisten toonden zich vanmorgen verdeeld over het verloop van de rente dit jaar. Directeur research R. Heerkens van het onderzoeksinstituut Iris zei vanmorgen te verwachten dat de positieve stemming op de obligatiemarkten de komende weken nog kan doorzetten. “We krijgen nog economische-groeicijfers over 1995 en die kunnen gematigd zijn.” Het dieptepunt van het rendement op tienjarige leningen, dat met 5,5 procent in januari 1994 werd bereikt, zal volgens Heerkens “moeilijk, maar niet onmogelijk” zijn.

Een risico op de korte termijn is de obligatiemarkt in de Verenigde Staten. De onderhandelingen tussen regering-Clinton en het door Republikeinen gedomineerde Congres over de begroting voor 1996 zijn nu al weken in een patstelling. Volgens Heerkens is een begrotingsakkoord, waarin zal worden afgesproken het tekort in zeven jaar tijd tot nul te reduceren, al verwerkt in de koersen op de Amerikaanse obligatiemarkt. Als er een minder gunstig compromis uitrolt, kan de markt reageren met een oplopende rente. De obligatiemarkt in Europa en de VS zijn doorgaans erg gevoelig voor elkaars koersbewegingen.

Heerkens verwacht dat de Nederlandse kapitaalmarktrente in de loop van dit jaar weer oploopt in de richting van 6,5 procent. Iris gaat uit van een naar verhouding sterke economische groei in Nederland van 2,9 procent, met een bijbehorend inflatierisico dat in de rente-ontwikkeling doorwerkt.

Volgens L. Kranenburg van Generale Bank (voorheen Credit Lyonnais Oyens & Van Eeghen) kan de kapitaalmarktrente juist de eerstvolgende twee jaar dalen in de richting van 5 procent of zelfs daaronder. Kranenburg verwacht een tegenvallende economische groei in Europa, waar de Nederlandse groei met 2 procent dit jaar nog gunstig bij afsteekt.

Het grootste risico is volgens Generale Bank wel dat de trage groei het voor een aantal Europese landen onmogelijk maakt tijdig te voldoen aan de begrotingscriteria voor de monetaire unie. Blijft de EU aan de muntunie in 1999 vasthouden, maar blijkt tegelijkertijd dat met name Frankrijk de criteria niet zal halen, dan kan dit zich vertalen in een omslag op de obligatiemarkt met juist een naar rond de zeven procent oplopende rente als gevolg. Kranenburg schat de kans op een evenaring van het dieptepunt van 5,5 procent op vijftig procent.