Nieuwe ministers in Polen

WARSCHAU, 2 JAN. De nieuwe Poolse president, Aleksander Kwasniewski, heeft vrijdag nieuwe ministers van binnen- en buitenlandse zaken benoemd. Zij vervangen vertrouwelingen van de vroegere president Walesa.

Minister van buitenlandse zaken werd de ex-communistische econoom Dariusz Rosati, die na zijn benoeming aankondigde het beleid van al zijn voorgangers sinds Krzysztof Skubiszewski - de eerste minister van buitenlandse zaken sinds de val van het communisme - voort te zetten en van de toetreding van Polen tot de NAVO en de EU zijn belangrijkste prioriteit te maken. Rosati heeft vanaf 1991 voor een economisch instituut van de VN in Genève gewerkt. Vóór 1989 was hij economisch adviseur van de laatste communistische regering van Polen, die van Mieczyslaw Rakowski.

Rosati's benoeming werd zaterdag gehekeld door oud-minister Skubiszewski, die in het blad Gazeta Wyborcza schreef dat Kwasniewski beter een politicus met een grotere internationale reputatie en een minder besmet partijverleden had kunnen benoemen. “Iemand die tot het eind toe in de Poolse Verenigde Arbeiderspartij [de vroegere communistische partij] is gebleven kan moeilijk partijloos worden genoemd”, aldus Skubiszewski.

Minister van binnenlandse zaken werd Jerzy Konieczny, die in de door Solidariteit geleide regeringen na 1989 de staatsveiligheidsdienst OUP heeft geleid. De partijloze Konieczny is scheikundige, jurist en criminoloog. Hij zei na zijn benoeming dat hij zich in eerste instantie zal concentreren op het dossier van premier Oleksy, die eind december door de vertrekkende president Walesa is beschuldigd van spionage voor Moskou.

De Poolse president heeft het recht persoonlijk drie sleutelposten in de Poolse regering met ministers van zijn keuze te vullen. De drie vertrouwelingen die Walesa had benoemd als ministers van binnen- en buitenlandse zaken en defensie traden af toen Kwasniewski op 23 december het roer van Walesa overnam. Kwasniewski moet nog een nieuwe minister van defensie benoemen. Volgens onofficiële berichten zijn de twee regeringspartijen, de ex-communistische SLD en de Boerenpartij PSL, het onderling nog niet eens over de meest geschikte kandidaat. (AFP)