'Meppel heeft Staphorst nóóit serieus genomen'

STAPHORST, 2 JAN. Op een zandweg tussen twee weilanden staan een paar duizend Staphorstenaren te kleumen. Vrouwen in klederdracht en mannen op klompen, maar ook jongens met lang haar en meisjes op hoge hakken kijken naar honderdtwintig schutters die melkbussen met carbid vullen en dichtstoppen met voetballen. Met een enorme knal schieten de ballen zo'n vijftig meter de lucht in, richting buurgemeente Meppel. Het doelwit van de protestactie staat afgebeeld op een groot bord: burgemeester Tjaberings van Meppel. Naast hem hangt het beeld van de Drentse gedeputeerde Pastoor.

De inwoners van de Overijsselse gemeente Staphorst voerden zaterdag actie omdat ze “schoon genoeg” hebben van de uitbreidingsplannen van de Drentse buurgemeente Meppel. Die gemeente is volgebouwd en wil een paar honderd hectaren Staphorster landbouwgrond gebruiken voor de bouw van zo'n 2.000 woningen.

Vorige maand stelde het Drents provinciebestuur zich achter Meppel. Het provinciebestuur van Overijssel steunt Staphorst. Het laatste woord is dit jaar aan staatssecretaris Van der Vondervoort van binnenlandse zaken.

Ondanks het ludieke karakter van de actie - melkbus-schieten is een traditie die bij de jaarwisseling hoort - zit de frustratie bij de Staphorstenaren diep. De voorzitter van de Staphorster Schutterij, Kalen: “Burgemeester Tjaberings van Meppel zegt dat hij deze actie niet serieus neemt. Maar hij heeft ons Staphorsters nóóit serieus genomen. Hij heeft vijfenzeventigduizend bezwaarschriften van ons genegeerd.”

De gemeente Meppel laat weten niet onder de indruk te zijn van de actie en een “goede relatie te hebben met Staphorst.” Burgemeester Plomp van Staphorst bestrijdt dit: “We hèbben helemaal geen relatie met Meppel, dus ook geen goede.”

De bezwaren van de Staphorstenaren tegen de 'annexatie' door Meppel, gaan niet alleen om eventuele verstoring van de zondagsrust, zegt een verlegen vrouw in klederdracht. “De inwoners van de stad Meppel hebben een andere mentaliteit dan wij. Ze zijn individualistisch. Als je daar een hernia hebt, komt niemand voor je zorgen zoals bij ons in Staphorst. De twee gemeenten moeten gescheiden blijven”, vindt zij.

Anderen verzetten zich vooral tegen de bebouwing van het betwiste natuurgebied, het oudste gedeelte van Staphorst. Er wonen zo'n 175 mensen en er staat een aantal historische Staphorstse boerderijen. “Laat ze toch ten noorden van Meppel huizen bouwen in de gemeente Nijeveen!” roept een boer. “Daar is ruimte zat.” Burgemeester Plomp vult aan: “Meppel kàn naar het noorden uitbreiden, maar wìl dat niet.” Volgens hem zou het wat meer kosten omdat daar voorzieningen moeten worden aangelegd, zoals winkels en fietspaden. “Maar het kàn.” Het Staphorster natuurgebied ten zuiden van Meppel sluit aan bij een bestaande Meppelse woonwijk en wordt daarom als een aantrekkelijke uitbreidingsmogelijkheid gezien.

De uitbreidingsmogelijkheid in noordelijke richting, naar Nijeveen, is volgens Meppel onwenselijk omdat daar een industrieterrein ligt en een spoorlijn. Maar de actievoerders vinden dat Meppel tóch richting naar Nijeveen moet uitbreiden. “wij moeten die huizen hier niet!” aldus een oude man die al jaren in een boerderij in het betwiste gebied woont.