Lager resultaat voor Smilde

Koninklijke Smilde in Heerenveen heeft in 1995 een iets lager resultaat behaald dan in het jaar daarvoor, zo heeft president-directeur D. Smilde in zijn eindejaarstoespraak bekend gemaakt. Hoeveel minder werd verdiend dan in het “fraaie jaar 1994” wilde hij niet zeggen.

De omzet van het levensmiddelenconcern is wel gegroeid en bedroeg in 1995 ruim 600 miljoen gulden. Dat was bijna 5 procent meer dan een jaar geleden. Het aantal personeelsleden is iets gedaald en bedraagt momenteel 1.119 personen. Smilde biedt verder werk aan 100 uitzendkrachten.

Voor 1996 denkt de directie van Smilde dat “een soortgelijk resultaat als in 1995 haalbaar is”. Smilde heeft een omvangrijk investeringsprogramma voor het komende jaar, waarvoor 30 miljoen gulden is voorzien. Het gaat daarbij om de verdere uitbreiding van de produktie van de saladefabriek FanoFineFood en om produktie- en milieu-investeringen in het smeltbedrijf in Heerenveen.