Inkomen wereldwijd naar 7.960 gulden

WASHINGTON, 2 JAN. De Wereldbank schat dat het gemiddeld inkomen in 1994 wereldwijd bijna 7.960 gulden bedroeg. Dat is ruim 77 gulden meer dan in het jaar daarvoor en de eerste stijging sinds de aanhoudende daling vanaf 1990. Dit stelt de Wereldbank in het zaterdag gepresenteerde rapport 'The World Bank Atlas 1996'.

In het gemiddelde zijn alle inkomsten van de wereldbevolking doorberekend. Zowel het inkomen van computer-gigant Bill Gates, geschat op 22,5 miljard gulden, als de verdiensten van een Ethiopische boer (225 gulden) tellen mee in de berekening.

Financiële experts berekenen het gemiddelde inkomen door de totale produktie van een land te delen door het aantal inwoners. Uit deze berekening volgt het BNP per hoofd van de bevolking. Door deze kencijfers van 159 landen op te tellen bereikt de Wereldbank vervolgens het gemiddelde inkomen van de hele wereld.

Doordat het om een gemiddelde gaat, is het niet representatief voor iedere inkomensgenieter. Zo zou een Ethiopiër met een gemiddeld inkomen van 7.960 gulden een van de rijkere van zijn land zijn. Voor economen dient het gemiddelde inkomen voornamelijk om de economische groei van een land in te schatten.

Opvallend in de lijst is het hoge gemiddelde van Luxemburgers dat op 68.940 gulden wordt geschat. Dit gemiddelde is zo hoog, omdat veel grote bedrijven hun winsten daar bekendmaken op grond van de liberale bealstingwetgeving. De meeste aandelen zijn weliswaar in handen van buitenlandse beleggers, maar de winsten van de bedrijven worden wel meegerekend in het BNP van Luxemburg.

Ook het gemiddelde van Zwitserland valt hoog uit. De Zwitserse bevolking zou volgens de Wereldbank gemiddeld 64.321 gulden verdienen. Zwitserland wordt op de voet gevolgd door Japan dat een gemiddelde heeft van 59.909 gulden.

Uit de cijfers blijkt dat in 68 landen, vooral in Afrika en de voormalige Sovjet-Unie, het gemiddelde inkomen sinds tien jaar afneemt. De grootste groei sinds 1985 werd in Thailand geboekt, waar het gemiddelde inkomen in 1994 3.823 gulden bedroeg tegen 1.436 gulden in 1985.

Volgens de Wereldbank werd de grootste groei van het gemiddeld inkomen geboekt in landen met een hoog percentage alfbetisme. Ook zegt de bank dat de levensverwachting in de rijkere landen is toegenomen tot 77 jaar. In de armere landen komt de levensverwachting beduidend lager uit, op 62 jaar. (AP)