Goed jaar voor beleggers

Beleggers in Nederlandse effecten hebben een goed jaar achter de rug. Zowel voor aandelen als voor obligaties is het rendement aanzienlijk hoger geweest dan in 1994. Het rendement van beleggingsfondsen bleef evenals in 1994 achter bij het rendement van aandelen en obligaties.

Dat blijkt uit index-cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend maakte.

De Amsterdamse effectenbeurs heeft volgens het CBS aanzienlijk beter gepresteerd dan het wereldgemiddelde. De CBS-herbeleggingsindex eindigde in 1995 met een nieuw record: 530,9. Het rendement van aandelen over 1995 is hierdoor uitgekomen op twintig procent. Ter vergelijking: de Morgan Stanley Capital International-wereldherbeleggingsindex steeg in 1995 met twaalf procent. In de afgelopen twaalf jaar bedroeg het rendement op aandelen aan de Amsterdamse effectenbeurs gemiddeld 15 procent.

Ook voor beleggers in Nederlandse obligaties was 1995 een profijtelijk jaar. Door de gestage rentedaling op de kapitaalmarkt vorig jaar, steeg de herbeleggingsindex voor obligaties met 17 procent. Dat is de beste prestatie sinds 1984. In 1994 was het rendement op obligaties nog negatief. Over de afgelopen twaalf jaar steeg de index jaarlijks negen procent.

De prestaties van de Nederlandse beleggingsfondsen steken hierbij schril af. Gemiddeld kwamen zij in 1995 niet hoger dan een rendement van acht procent. Volgens het CBS zijn de matige prestaties van de beleggingsfondsen grotendeels te wijten aan het feit dat deze fondsen internationaal beleggen, terwijl de Nederlandse beurs het beter heeft gedaan dan het wereldgemiddelde. De fondsen die zich beperken tot beleggingen in Nederlandse aandelen, hebben met een gemiddeld rendement van vijftien procent nog het beste gepresteerd. Ook deze fondsen zijn echter achtergebleven bij de twintig procent rendement die beleggers volgens de CBS-herbeleggingsindex met Nederlandse aandelen hebben behaald.