Glad ijs

Niemand heeft het nog gemerkt. Maar een van de belangrijkste conclusies uit de kerstweek is dat het liberalisme failliet is. Want wat blijkt burgerzin nog in dit land? Een spiegelgladde stoep met een begaanbaar stukje ter grootte van een krant. Amper een op de tien burgers strooit een handvol zand en zout over het trottoir voor zijn huis - als het er niet minder zijn. Kleine moeite, groot effect - doch de stoepen blijven glad.

Over de rijkswegen en busroutes rijden ijverige strooiwagens, betaald uit belastinggeld. In het vorig kabinet had de PvdA nog haar hoop op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Nederlander gezet, maar je hoort er weinig meer over. De politieke strijd zal gaan tussen overheid en markt, zegt premier Kok nu. De markt, ach ja. Wie een commerciële strooier in zijn straat heeft gezien, mag het zeggen. Als Kok de politieke strijd ècht wil winnen, stuurt hij Rijkswaterstaat de wijken in.

    • H. Smeets