Correcties & Aanvullingen

Gezinsdenken

Het kader bij het artikel Het geheime gezin van Maarten Huygen (in het Zaterdags Bijvoegsel van 30 december) is verminkt afgedrukt. De volledige tekst luidt: BOETES OP HET GEZIN

De solidariteit met gezinnen met kinderen is tanende. Verzorgende partners en kinderen worden bij kabinetsbesluiten of genegeerd òf onevenredig zwaar getroffen. De volgende maatregelen van de afgelopen jaren zijn daarvan een indicatie.

- extra ziektekostenpremie en extra heffingen voor particulier verzekerden en hun gezinsleden wegens tekorten elders;

- heffingen op energie, milieu;

- hogere eigen bijdragen voor kinderopvang;

- hogere lidmaatschapsgelden voor gemeentelijke instellingen als bibliotheken;

- hogere schoolgelden. Wettelijke bijdrage voor een 16-jarige is 1.350 gulden per jaar;

- stijgende collegegelden;

- lagere bijdragen voor studiefinanciering. De overheid draagt 45 procent, de ouders 35 procent en de studenten 20 procent;

- lagere kinderbijslag. Een (nieuw) gezin met drie kinderen krijgt 3.000 gulden netto per jaar minder t.o.v. huidige gezinnen;

- bijstandsparen mét kinderen zitten eerder onder het minimumniveau. Het verschil met bijstandsparen zonder kinderen is alleen de kinderbijslag; die dekt een kwart van de kosten.

Bron: Nederlandse Gezinsraad

Schansspringer

In het vraaggesprek met schansspringer Peter van Hal ('Een vogelmens, zo voel ik mij tijdens een vlucht', in de krant van 30 december, pagina 12) stond vermeld dat oud-skispringer Gerrit-Jan Konijnenberg zich dit jaar gaat toeleggen op het skivliegen. Het gaat echter niet om Konijnenberg, maar om de geïnterviewde zelf: Peter van Hal.

Rwanda

In de krant van 30 december ('Belgische VN-officier draagt schuld aan dood landgenoten Rwanda', pagina 5) staat dat Belgische blauwhelmen president Juvénal Habyarimana moesten beschermen. Het ging echter om de toenmalige Rwandese eerste minister, Agathe Unwilinghimana.