VN-gezant vraagt dringend troepen voor O-Slavonië

ZAGREB, 30 DEC. De gezant van de Verenigde Naties in het voormalige Joegoslavië, Kofi Annan, heeft de internationale gemeenschap gisteren opgeroepen om militairen ter beschikking te stellen voor een nieuwe VN-macht voor Oost-Slavonië. Deze zou de overdracht van het gebied, dat nu nog in handen is van de Kroatische Serviërs, aan de Kroatische regering moeten begeleiden. Als er niet snel toezeggingen komen wordt Kroatië misschien ongeduldig en loopt de stabiliteit in de regio gevaar, aldus de VN-gezant in vraaggesprekken met het Franse persbureau AFP en de Britse BBC World Service.

Volgens het vredesakkoord dat de strijdende partijen in het voormalige Joegoslavië in de Amerikaanse stad Dayton sloten, mag de overdracht van Oost-Slavonië aan Kroatië twee jaar in beslag nemen. De Kroatische president Tudjman heeft reeds enkele malen gezegd dat hij niet zal schromen om zijn leger het gebied in te sturen als de overdracht van de soevereiniteit ernstige vertraging oploopt. Deze waarschuwing werd gisteren herhaald door de Kroatische ambassadeur bij de VN. Volgens de ambassadeur brengt elke vertraging bij de inzet van de vredesmacht in Kroatië niet alleen het vredesproces daar, maar ook dat in Bosnië in gevaar.

Tot nog toe is de animo om soldaten ter beschikking te stellen voor de nieuwe vredesmacht bijzonder klein. Kofi Annan spoorde met name de Verenigde Staten aan om snel toezeggingen te doen. “Als de Verenigde Staten een besluit nemen, volgen de anderen. Waar de Verenigde Staten naar toe gaan, gaan de anderen ook naar toe. Als de Verenigde Staten ergens vertrekken, doen de anderen dat ook.” De opperbevelhebber van de NAVO in Europa, Joulwan, zei gisteren in een reactie op de uitlatingen van de VN-gezant het niet waarschijnlijk te achten dat Washington troepen aan de vredesmacht zal leveren.

Kroatië heeft gisteren felle kritiek geleverd op een rapport van de secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, waarin deze het optreden van Kroatische militairen bij de verovering van de Krajina in augustus op de Kroatische Serviërs aan de kaak stelt. Volgens de Kroatische ambassadeur bij de volkerenorganisatie wekt het rapport de indruk dat “er in Kroatië alleen maar sprake is van spanningen en ernstige problemen”. In het rapport staan alleen maar vage beschuldigingen, aldus de ambassadeur, en worden er geen concrete gevallen genoemd van schendingen van de mensenrechten.

De Veiligheidsraad heeft zich donderdag al over het rapport van de secretaris-generaal gebogen. Naar verwachting neemt de Raad volgende week een resolutie erover aan. Volgens bronnen bij de volkerenorganisatie oefent Duitsland achter de schermen druk uit om een harde veroordeling van Kroatië door de Raad te voorkomen. (AP, AFP, Reuter)