Topman Daewoo nu officieel beschuldigd

SEOEL, 30 DEC. De bestuursvoorzitter van de Zuidkoreaanse autofabriek Daewoo, Kim Woo-choong, is gisteren officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij zou een bedrag van 50 miljoen won (100.000 gulden) hebben verstrekt aan een oud-regeringsadviseur in ruil voor opdrachten van het leger.

Tegelijkertijd is ook de voormalig adviseur in staat van beschuldiging gesteld. Kim Chong-whi, die destijds als hoge functionaris verantwoordelijk was voor defensie en buitenlandse zaken, wordt het aannemen van 80 miljoen won (165.000 gulden) ten laste gelegd. Deze aanklacht houdt verband met de aanschaf van twaalf Amerikaanse transportvliegtuigen van Spanje.

De zaak staat direct in verband met de aanklacht die eerder is ingediend tegen oud-president Roh Tae-woo van Zuid-Korea. Die affaire is onderdeel van een veel uitgebreider omkoopschandaal in het Oostaziatische land. Diverse grote bedrijven, waaronder ook Samsung, hebben de president steekpenningen verstrekt. Lang niet alle bestuursvoorzitters van de verdachte ondernemingen zijn gearresteerd omdat dat te veel schade aan de Zuidkoreaanse economie zou toebrengen.

Roh heeft bekend dat hij van de bedrijven geld heeft ontvangen, maar ontkent in ruil daarvoor gunsten te hebben verleend aan de ondernemingen. Roh, tegen wie deze maand een proces is begonnen, wordt ervan beschuldigd tijdens zijn ambtsperiode van 1988 tot 1993 in totaal 369 miljoen dollar aan steekpennningen te hebben ontvangen van 35 zakenlieden. Onder de zakenlieden zijn leiders van de grootste Zuidkoreaanse industriegroepen, zoals Samsung en Daewoo.

Chaebols is het woord voor deze grote industriële conglomeraten in Zuid-Korea. De namen daarvan zijn inmiddels via hun belangrijkste produkten, zoals auto's, elektronica en computers, wereldwijd bekend: Hyundai, Daewoo, Samsung, LG Group (vroeger Lucky Goldstar geheten) en concerns met aanstaande bekendheid als Kia, SsanYong. Het gaat om gigantische familiebedrijven, met een veelheid aan activiteiten in de secundaire en tertiaire sector. De vier grootste chaebols hebben plannen aangekondigd voor de investering van 20 miljard dollar in het buitenland in de komende vijf jaar.

Een in het buitenland minder bekende, maar allang bestaande 'activiteit' van de concerns betreft hun smeergeldpraktijk. Met smeergeld is in de Republiek Korea (gesticht in 1948) altijd sprake van tweerichtingsverkeer geweest. Politici en ambtenaren verwachten van het bedrijfsleven een 'zakcent' te krijgen toegestopt in ruil voor zakelijke gunsten als het verstrekken van bouwvergunningen of het verlenen van contracten; de zakenwereld op haar beurt trekt de portemonnee al voordat daar om is gevraagd. De zaak-Roh heeft in Zuid-Korea geleid tot een uitbarsting van publieke woede. Boze burgers belaagden gebouwen van de overheid en van de regerende Democratisch-Liberale Partij (DLP) waarvan Roh lid is. (Reuter, AFP)