President van Paribas van fraude verdacht

PARIJS, 30 DEC. Justitie in Frankrijk stelt een gerechtelijk vooronderzoek in naar de verrichtingen van president-directeur André Lévy-Lang van Paribas, één van de grootste financiële instellingen van het land.

De bankier zou vier jaar geleden fraude hebben gepleegd bij het opstellen van de jaarcijfers van het bedrijf Ciments Français (cement en beton) dat destijds grotendeels in handen was van Paribas. Dit heeft het economische dagblad La Tribune gisteren onthuld. Het bericht is in bankkringen bevestigd. Paribas wilde geen commentaar geven.

Ciments Français pronkte in het jaarverslag van 1991 met een winst van 118 miljoen frank (39 miljoen gulden). In werkelijkheid had dit bedrijf echter een verlies van 410 miljoen frank (135 miljoen gulden) geleden, naar later bleek.

Door het positieve resultaat bij Ciments Français kon Paribas zelf op haar geconsolideerde jaarrekening over dat jaar een minder groot verlies naar buiten brengen. De bank publiceerde toen een negatief resultaat van 184 miljoen franc (61 miljoen gulden). De bank stelt dat haar president-directeur tot in oktober van 1992 niets van de zaak afwist. Lévy-Lang staat sinds 1990 aan het hoofd van Paribas.

Het verlies in 1991 was het eerste verlies in het bestaan van de bank. Het negatieve resultaat werd geweten aan de slechte resultaten van Paribas Suisse, een dochter van Banque de Paribas. De bureaus Moody's en S&P-Adef, die adviseren over de financiële soliditeit van bedrijven, besloten daarop Banque Paribas lager te klasseren.

Parisbas had begin jaren negentig 86 procent van Ciments Français in handen, nu nog slechts 25 procent. De overige aandelen zijn overgedaan aan het Italiaanse bedrijf Italcementi. Een onderzoek van de boeken door het Italaanse bedrijf bracht de fraude aan het licht.

Het is niet de eerste keer dat de Franse justitie zich met beide bedrijven bezighoudt. Vorig jaar onderzocht zij reeds de praktijken van drie hoge medewerkers van de bank, die allen betrokken waren bij Ciments Français. Twee jaar geleden trok het openbaar ministerie de handel en wandel van de toenmalige bestuursvoorzitter van de cementfabriek na.

Parisbas, de Banque de Paris & des Pays-Bas, met vestigingen in Frankrijk, Nederland, België en Zwitserland, kwam in 1872 voort uit een fusie van Banque de Paris en de Nederlandsche Crediet en Depositobank, opgericht door Samuel Sarphati in 1863. (Reuter, AFP)