Politie verwacht rimpelloos 'oud en nieuw'

ROTTERDAM, 30 DEC. Leeuwarden en Nijmegen organiseren een groot feest om jongeren in nieuwjaarsnacht van de straat te houden. Op Haagse scholen zijn preventieve 'oud- en nieuwlessen' gegeven. In de andere steden in het westen zijn weinig extra maatregelen in voorbereiding, omdat oud en nieuw er de afgelopen jaren vrij rustig is verlopen. Wel houden bijna alle politiekorpsen voor de zekerheid extra personeel achter de hand.

De Haagse 'oud- en nieuwlessen' zijn gegeven in de bovenbouwklassen van de basisscholen en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Een werkgroep heeft in samenwerking met de stichting HALT voor de bestrijding en preventie van jeugdcriminaliteit het lespakket samengesteld. “Wijkagenten vertellen over de gevaren van nieuwjaarsnacht, zoals het spelen met vuurwerk. Daarbij worden video's met vuurwerkverwondingen gebruikt”, aldus een woordvoerder van politie Haaglanden.

Den Haag heeft dit jaar naast de landelijke vuurwerkcampagne van de stichting Ideële Reclame (SIRE) een aparte campagne met medewerking van de zanger 'Haagse Harrie'. Deze maakte onder meer regionale radiospotjes en een cd. Acht Hagenezen hebben dit jaar huisarrest, aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren.

In de hoofdstad zijn voor de jaarwisseling niet meer voorbereidingen getroffen dan in voorgaande jaren omdat er zelden problemen zijn. Rotterdam houdt wel extra personeel achter de hand, hoewel ook hier de laatste jaren weinig is gebeurd.

In noordelijke en oostelijke steden worden in de nieuwjaarsnacht grote feesten voor jongeren georganiseerd. Zo wordt in Leeuwarden de 'Warme Winterdag' gehouden, een groot evenement in het Friese Expo Center, de vroegere Frieslandhallen. “Om de jeugd van de straat te houden”, stelt een woordvoerder van de politie. Er zullen optredens plaatshebben en om 1 uur zal vuurwerk worden afgestoken, gefinancierd door Friese bedrijven.

In Leeuwarden zijn daarnaast veertig politiemensen beschikbaar om de rust te bewaren. “Ook is de parkeergarage in de binnenstad opengesteld om vernielingen van auto's tegen te gaan. Dat werkte vorig jaar erg goed. Telefooncellen, ramen en busabri's blijven echter gewilde objecten. Tegen dat soort vernielingen doe je niets”, aldus de woordvoerder.

In Nijmegen zal in de eerste nacht van 1996 voor het derde opeenvolgende jaar een gratis houseparty worden gehouden. “Het aantal meldingen van baldadigheden is mede daardoor de afgelopen jaren afgenomen”, aldus de politievoorlichter. De Gelderse stad is speciaal voor oud en nieuw in sectoren opgedeeld. “We hebben vijftig man extra op straat, dat is de afgelopen jaren voldoende gebleken. We hebben wel een aantal 'hot-spots' (locaties waar heel veel vuurwerk wordt afgestoken en vreugdevuren worden gehouden) waar het altijd raak is. Op deze onrustige plekken zal meer geobserveerd worden.”